slue Slew Qeb Flange Qeb Bearings

Nánari upplýsingar

specialized maH neH slue Qeb production sizes ranging vo' 50 mm 5,000 mm. lIng Qeb slue reH tu'lu'bej constructions, QInvam i.e. Vas-, chonaDmo', cha'logh vaj-, pagh triple-row roller 'ej QujmeH moQ bearings, 'ej Sar.

DeSDu' request customer, slue Qeb internal pagh external luch Ho' laH je lIng maH. chaH yuQmeyDaq pIm construction 'ej mining mIqta', hoists, cranes, excavators, Duj cranes, trailers, jatlhchu' ghaH 'e' lupwI', SuS turbines 'ej latlh law' tlham installation.

manufactured slue Qeb exclusively vo' jenwI'-laHlIj yoDSutlIj naQ 'ej supplied slue Qeb pong qapbe'mo' noy manufacturers. qeng production jenwI'-laHlIj cnc HablI'. manufactured Hoch slue Qeb according to basic motlh laHlIj je.


inquiry